Lefedett vs le nem fedezett szabad cash flow

A szabad cash flow megadja a vállalkozás számára, hogy mennyi pénzt hagyott el az üzlet a részvényesek és a kötvénytulajdonosok között. A szabad cash flow-t általában úgy számolják, hogy a működési tevékenységből származó cash flow-kat hozzáadják a befektetési tevékenységek cash flow-ihoz. A szabad pénzforgalomnak két formája van, amelyeket ebben a cikkben tárgyalunk; lekötött szabad cash flow és le nem fedezett szabad cash flow. Fontos megérteni a kettő közötti különbséget, mivel egyértelmű képet ad arról, hogy melyik forrást használja a társaság pénzeszközök gyűjtésére. A különbség megértése segíthet a vállalat cash flow-kimutatásának, valamint a cég működési, finanszírozási és befektetési tevékenységeinek értékelésében.

Lefedett szabad cash flow

Az elszámolt szabad cash flow arra az összegre utal, amely megmarad az adósság és az adósság kamatának megfizetése után. Fontos, hogy a társaság meghatározza a lekötött cash flow-ját, mivel ez az összeg marad az osztalék kifizetésére, és a bővítési tervek további adósság megszerzésére és a növekedésbe történő befektetésre irányulnak. Az elszámolt szabad cash flow-t a következőképpen kell kiszámítani:

Lefedett szabad cash flow = Le nem fedezett szabad cash flow - kamat - tőke-visszafizetések.

Az elszámolt szabad cash flow-kat a bankok és a pénzügyi intézmények szorosan figyelemmel kísérik, mivel ez azt jelzi, hogy a cég képes-e az adósság-kötelezettségvállalásainak teljesítése után pénzügyi úton maradni. Az elszámolt cash flow segít megkülönböztetni a gazdaságilag megalapozott vállalkozásokat és a vállalkozásokat, amelyek alig tudják teljesíteni adósságkötelezettségüket (a kudarc magas kockázatának mutatója).

Le nem fedezett szabad cash flow

A le nem fedezett szabad cash flow azt a pénzeszköz-összeget jelenti, amely a társaságnak megvan a kamatfizetés és egyéb kötelezettségek teljesítése előtt. A le nem fedezett cash flow-t a cég pénzügyi kimutatásai tartalmazzák, és annak az összegét képviseli, amely rendelkezésre áll az egyéb műveletek kifizetésére, még mielőtt az adósságkockázatot teljesítik. A le nem fedezett szabad cash flow-t a következőképpen kell kiszámítani:

Le nem fedezett szabad cash flow = EBITDA - Capex - Forgótőke - Adó.

A le nem fedezett pénzforgalom nem ad realisztikus képet a cég pénzügyi helyzetéről, mivel nem mutatja a vállalkozás adósságkötelezettségeit, hanem az operatív tevékenységekhez szükséges készpénz teljes összegét mutatja. A nagy tőkeáttételű (magas adósságú) vállalatok általában jelentik a le nem fedezett szabad cash flow-kat; a befektetőknek, a pénzügyi intézményeknek és az érdekelt feleknek azonban nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a vállalkozás lekötött szabad cash flow-jára, mivel ez mutatja az adósság szintjét, amely határozottan jelzi a csőd kockázatát.

Lefedett vs le nem fedezett szabad cash flow

Az elszámolt és nem fedezett szabad cash flow fogalmak, amelyek a szabad cash flow kifejezésből származnak. Az elszámolt szabad cash flow azt az összeget mutatja, amely fennmaradt az adósság és az adósság kamatának megfizetése után. A le nem fedezett cash flow az a pénzösszeg, amely a kamatfizetés előtt megmaradt. Az elszámolt szabad cash flow egy konkrétabb szám, amelyet a vállalkozás értékeléséhez kell használni, mivel az adósságszintek fontosak a vállalat csődhelyzetének megértésében. Minél kisebb a különbség a társaságnak a lekötött és a le nem fedezett pénzáramlása között, annál kisebb a társaság számára fennmaradó összeg, amelyre nincs szükség az adósságkötelezettségek teljesítéséhez. Ezért egy kisebb rés azt jelentheti, hogy a társaság pénzügyi kockázatnak van kitéve, és lépéseket kell tennie a bevételeik növelésére vagy az adósság levonására.

Összefoglaló:

Különbség az elszámolt és a le nem fedezett szabad cash flow között

• Az elszámolt szabad cash flow arra az összegre utal, amely megmarad az adósság és az adósság kamatának megfizetése után. A következőképpen számolják: Lefedett szabad cash flow = le nem fedezett szabad cash flow - kamat - tőke-visszafizetések.

• A nem fedezett szabad cash flow azt a pénzeszköz-összeget jelenti, amely a társaságnak megvan a kamatfizetés és egyéb kötelezettségek teljesítése előtt. A következőképpen számolják: Le nem fedezett szabad cash flow = EBITDA - Capex - Forgótőke - Adó.

• Az elszámolt szabad cash flow egy konkrétabb szám, amelyet a vállalkozás értékeléséhez kell használni, mivel az adósságszintek fontosak a vállalat csődhelyzetének megértésében.